Informacje podstawowe

System RCPX8 służy do rejestrowania wejść i wyjść pracowników i podliczania czasu pracy.
Prawidłowo skonfigurowany system składa się z:

Identyfikatory

Każdy pracownik musi zostać wyposażony w identyfikator. Identyfikatory używane w systemie RCPX8 posiadają unikalne w skali światowej kody.
Identyfikatory dostępne są w dwóch wersjach: w postaci białych, prostokątnych kart, wielkości karty kredytowej lub w postaci breloków, które pracownik może przypiąć np. do kluczy.

Czytniki rejestrujące czas pracy

Czytnik RCP78AR w systemie RCPX8 rejestruje jeden typ zdarzeń – taki, jaki ustawił operator systemu w konfiguracji danego czytnika. Aby w systemie została zarejestrowana para zdarzeń wyznaczająca początek i koniec pracy pracownika, muszą być zainstalowane dwa czytniki – jeden do rejestrowania Wejść, drugi do rejestrowania Wyjść.
Poprzez zbliżenie identyfikatora do czytnika pracownik rejestruje swoje Wejście, Wyjście lub Wyjście służbowe. Jeżeli czytnik zostanie zamontowany przed drzwiami wejściowymi do firmy, wówczas można połączyć w takim czytniku dwie funkcje: rejestrację początku pracy i kontrolę wejścia do firmy (czytnik może sterować elektrozamkami w drzwiach przy zbliżeniu uprawnionego identyfikatora).
Rozpoznanie identyfikatora czytnik sygnalizuje wyświetleniem numeru pracownika. Równocześnie czytnik poinformuje pracownika o zarejestrowanym zdarzeniu delikatnym sygnałem dźwiękowym: tzw. trój-piskiem. O uprawnieniach danego identyfikatora (a, co za tym idzie, danego pracownika) w czytniku decyduje operator systemu, który z poziomu programu RCP58 w komputerze zapisuje w pamięci czytnika uprawnienia tego identyfikatora.
Dane o wejściach i wyjściach (tzw. zdarzenia) zapisywane są w nieulotnej pamięci czytnika. Muszą one być później przesłane do komputera. Jest to tzw. pobieranie zdarzeń, które za pomocą programu komputerowego należy przeprowadzić w momencie, gdy chcemy wykonać dany raport.

Konwerter

Konwerter RCP48WU pełni trzy funkcje: umożliwia komunikację komputera z czytnikami, izoluje galwanicznie komputer od systemu RCPX8 oraz pozwala na wprowadzenie kodów identyfikatorów ID do bazy danych systemu.
Konwerter powinien być zainstalowany bezpośrednio przy komputerze, na którym jest zainstalowany program RCP58.

Program komputerowy

Program komputerowy RCP58 w wersji standardowej umożliwia pobranie zdarzeń z pamięci czytników, ich archiwizację, a także ustawianie uprawnień pracowników w poszczególnych czytnikach oraz wykonanie podstawowych raportów. W wersji pełnej ( licencjonowanej) staje się zaawansowanym narzędziem do obliczania i analizy czasu pracy pracowników i tworzenia zaawansowanych raportów w oparciu o tworzone plany pracy oraz współpracuje z programami kadrowo-płacowymi. W zakresie licencji na wersję pełną Pozwala również na pracę quasi-sieciową – oprócz programu zainstalowanego na komputerze operatora systemu, można zainstalować na dowolnej liczbie komputerów program w wersji Przeglądarka, pozwalający w pełni obrabiać dane systemu RCP 58.

Instalowanie systemu RCPX8

Instalowanie systemu RCPX8 jest proste. Ewentualne złe podłączenie elementów niczego nie psuje. Korzystając z dokumentu “Instrukcja pierwszego uruchamiania krok po kroku” można z łatwością uruchomić system. Przykładowe schematy znajdują się  w instrukcji czytnika oraz na filmie “Wideoinstrukcja montażu czytnika”.

biuro@lepson.pl

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55

rcp@lepson.pl (pomoc techniczna)

Wspólna 9, 32-300, Olkusz
NIP: 6372182383