Systemy rejestracji czasu pracy

Systemy rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu

Czym jest system rejestracji czasu pracy?

System rejestracji czasu pracy to ogół środków i sposobów działania, które mają na celu kontrolowanie czasu pracy pracowników. Ułatwia to w znacznym stopniu ewidencjonowanie godzin przyjścia do pracy i wyjścia, w tym także spóźnień, nieobecności oraz zwolnień. Zazwyczaj są one skoordynowane tak, aby przekazywać informacje bezpośrednio do działu HR. Odbywa się to z reguły przy pomocy sieci informatycznej lub przenośnej pamięci. Ponadto takie systemy bardzo często łączą w sobie także inne funkcjonalności. Uniemożliwiają np. wejście na teren zakładu osobom nieupoważnionym lub zabezpieczają miejsca, do których może mieć dostęp tylko część pracowników i personelu. W naszej ofercie posiadamy rozwiązania, które pozwalają na rejestrację czasu pracy w sposób sprawny, efektywny oraz wiarygodny. Dodatkowo takie systemy niosą także szereg innych korzyści dla pracodawcy.

Elementy systemu rejestracji czasu pracy.

System rejestracji czasu pracy opiera się na trzech podstawowych elementach:
– rejestratora czasu pracy — czyli czytnika wraz z zegarem czasu pracy;
– tagów zbliżeniowych — czyli przedmiotu, który umożliwia rejestratorowi odczytanie danych, zazwyczaj są to karty lub breloki;
– oprogramowania — czyli systemu informatycznego, który jest w stanie analizować dane uzyskane z czytnika.
W telegraficznym skrócie polega to na tym, że pracownik rozpoczynający pracę musi poprzez czytnik zarejestrować czas wyjścia i wejścia do pracy.

Jakie korzyści daje pracodawcy?

  1. Łatwy i wiarygodny system ewidencji czasu pracy pracowników.
  2.  Brak wpisywanych list – bez oszustw i nieścisłości w czasie pracy.
  3. Prosty i szybki system dla rozliczania czasu pracy dla działów HR.

System rejestracji czasu pracy pozwala przede wszystkim na szczegółową kontrolę tego, jakie są faktyczne godziny pracowników. Na tej podstawie można zweryfikować, kto się spóźnia lub wychodzi wcześniej, ale jednocześnie sprawdzić, kto zostaje po godzinach. Dodatkowo pracodawca decydujący się na montaż rejestratorów może ograniczyć dostęp do niektórych miejsc znajdujących się w przedsiębiorstwie oraz monitorować jednocześnie osoby przebywające w nich. Co więcej, rejestratory czasu pracy odciążają dział HR. Oznacza to po pierwsze większy komfort dla tego działu, po drugie mniej pomyłek w liczeniu godzin, a po trzecie oszczędności związane z ilością osób kontrolujących i przetwarzających listy obecności. Takie rozwiązanie na pewno sprawdzi się w zakładach, gdzie pracownicy otrzymują wynagrodzenie za przepracowaną liczbę godzin.

Solidność

Z firmą LEP współpracujemy już wiele lat. W trakcie tego czasu wiele razy mogłem się przekonać o tym jak profesjonalna i solidna to marka.

Adam Kiełtyka, Wigam

2017-07-07T09:09:00+00:00

Adam Kiełtyka, Wigam

Z firmą LEP współpracujemy już wiele lat. W trakcie tego czasu wiele razy mogłem się przekonać o tym jak profesjonalna i solidna to marka.

Wyzwania

Bardzo cenię sobie współpracę z firmą LEP. Stawiają sobie odważne wyzwania i konsekwentnie dążą do celu.

Rafał Frey, In-Nova

5.0
2017-01-28T10:31:09+00:00

Rafał Frey, In-Nova

Bardzo cenię sobie współpracę z firmą LEP. Stawiają sobie odważne wyzwania i konsekwentnie dążą do celu.

Motto

Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie.

Heraklit z Efezu

2017-07-07T09:09:22+00:00

Heraklit z Efezu

Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie.

Rozwój zawodowy

Firmą LEP realizuje bardzo interesujące projekty na styku informatyki i elektroniki. Dzięki tej współpracy możliwe było rozwinięcie moich umiejętności i poznanie nowych technologii.

Jakub Zbydniewski

5.0
2017-01-28T10:31:29+00:00

Jakub Zbydniewski

Firmą LEP realizuje bardzo interesujące projekty na styku informatyki i elektroniki. Dzięki tej współpracy możliwe było rozwinięcie moich umiejętności i poznanie nowych technologii.

Profesjonalizm

Firma LEP to zespół profesjonalistów całkowicie zaangażowanych w doskonalenie swoich produktów. Stosują najnowsze technologie i bardzo poważnie traktują jakość w stosowanych procesach produkcyjnych.

Grzegorz Kulawik, El-logic

2017-07-07T09:08:33+00:00

Grzegorz Kulawik, El-logic

Firma LEP to zespół profesjonalistów całkowicie zaangażowanych w doskonalenie swoich produktów. Stosują najnowsze technologie i bardzo poważnie traktują jakość w stosowanych procesach produkcyjnych.
5
2
LEPSON Maciej Kluczewski

Wspólna 9, 32-300 Olkusz
NIP: 6372182383

(32) 754 54 54, (32) 754 54 55 – Informacje techniczne, dział produkcji, dział serwisu

+48 600 801 316  (w szczególnych przypadkach)

biuro@lepson.pl – biuro, informacje handlowe (zamówienie, ceny, terminy realizacji):

rcp@lepson.pl – pytania techniczne do działu rejestracji czasu pracy

Adres email

Numer telefonu

WiadomośćPolityka prywatności