RCP 78 AR

Czytnik do identyfikatorów zbliżeniowych – RFID

Czytnik RCP78AR obsługuje identyfikatory zbliżeniowe i jest przeznaczony do pracy w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu RCPX8. Czytnik przeznaczony jest do rejestrowania czterech typów zdarzenia: wejścia (WE), wyjścia (WY), wyjścia służbowego (WS) i OTW. O tym jaki typ zdarzenia rejestruje czytnik decyduje operator systemu konfigurując czytnik z poziomu programu komputerowego. Ta właściwość czytnika 78AR ma dwie ważne zalety: po pierwsze pracownik nie musi przyciskać żadnego przycisku (eliminacja pomyłek) a po drugie jest duża łatwość w realizacji kontroli dostępu przy wejściu do firmy – czytniki są montowane po dwóch stronach drzwi.

Czytnik RCP78AR jest odporny na działanie czynników atmosferycznych i stąd możliwość instalowania wewnątrz i na zewnątrz budynku.

RCP 78 AR black

RCP 78 AR

BUDOWA

Czytnik RCP78AR jest całkowicie wodoodporny a wąska, estetyczna obudowa z tworzywa sztucznego, jest przystosowana do zawieszenia na ścianie lub bezpośrednio na framudze drzwi. Czytnik wyposażony jest w elektroniczny układ mikroprocesorowy. Posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem zasilania. Dostępne są dwa kolory obudowy: jasno szara i czarna. Ścianka czołowa czytnika wyposażona jest w czteroznakowy wyświetlacz, diodę sygnalizacyjną LED (sygnalizującą rodzaj rejestrowanego zdarzenia), oraz oznakowanie do którego należy zbliżać identyfikator (transponder) w celu zarejestrowania zdarzenia.

ZASADA DZIAŁANIA

Właściwie zainstalowany czytnik sygnalizuje poprawną pracę: wyświetlaniem bieżącego czasu oraz świeceniem kontrolki (kolor – w zależności od typu rejestrowanego zdarzenia). Zarejestrowanie zdarzenia następuje wówczas jeżeli do środkowej części obudowy czytnika zbliżymy uprawniony transponder (identyfikator). Potwierdzeniem wpisu zdarzenia do pamięci czytnika jest krótki sygnał dźwiękowy (tzw. trójpisk), oraz wyświetlenie na wyświetlaczu czytnika numeru pracownika (liczby od 1 do 999 poprzedzonej literką c). Zdarzenia wynikające ze zbliżania kolejnych transponderów mogą być rejestrowane z częstością około jednego zdarzenia na sekundę, jednak dla pewności, że zdarzenie zostało rzeczywiście wpisane (trójpisk i wyświetlenie numeru) zaleca się stosowanie 3 sekundowych odstępów. Czytnik kontroluje dostęp do pomieszczeń uruchamiając np. zamek elektryczny w drzwiach oraz rejestrując zdarzenia wejścia / wyjścia pracowników. W czasie, w którym jest sterowany zamek drzwi czytnik emituje sygnał dźwiękowy. Pamięć czytnika umożliwia zapisanie 42 tys. zdarzeń. W konfiguracji czytnika można ustawić 12 przedziałów w ciągu doby, w których czytnik zmienia automatycznie swoją aktywność – można w ten sposób umożliwić z automatu dostęp do pomieszczenia w wybranym przedziale czasu. Przy instalacji większej ilości czytników należy zachować conajmniej 15cm odległość pomiędzy nimi.

UWAGA !!!
Dokładność zegara czasu rzeczywistego w stabilnych warunkach pracy wynosi ± 3 min/m-c. W przypadku wahań temeperatury otoczenia czytnika dokładność ta może być mniejsza. W takich przypadkach producent zaleca częste synchronizowanie czasu czytnika za pomocą programu RCP58.

DANE TECHNICZNE

 

Napięcie zasilania:12V DC (10 ÷ 15V)
Pobór prądu:100mA
Temperatura pracy:-20°C do +40°C
Wilgotność względna:wodoodporny
Wyjście RYG:12V DC – 1A max
Czas sterowania RYGod 0 do 30 sek
Pojemność pamięci zdarzeń:40 tyś.
Ilość obsługiwanych identyfikatorów w systemie:999 szt.
Transmisja danych do PC:RS-485
Bateria (podtrzymanie zegara):3V (np. CR 2032)
Wyświetlacz:LED, 4 znaki po 7 segmentów
Wskaźniki:1 dioda LED, sygnalizator akustyczny
Trójpisk – potwierdzenie wpisu zdarzenia
Pisk przerywany – na czas sterowania RYG
LED czerwony – wyjście
LED zielony – wejście
LED żółty – wyjście służbowe
Dokładność zegara czasu rzeczywistego:± 3 min/m-c (w warunkach stabilnych)
Masa:190g ± 10g
Obudowa:tworzywo sztuczne w kolorze szarym lub czarnym
Wymiary:190 x 60 x 18 mm

PODŁĄCZENIE

OTW – wejście zewnętrznego przycisku otwierania drzwi
GND – zasilanie czytnika ( – )
+12V – zasilanie czytnika ( + )
RYG – wyjście do sterowania zaczepem elektromagnetycznym (zamkiem elektrycznym), przekaźnikiem, itp.
A,B – podłączenie przewodów linii RS485

UWAGA! W przypadku montażu kilku czytników należy zachować odległość pomiędzy nimi nie mniejszą niż 15cm.

PLIKI I DOKUMENTY

Czytnik dedykowany – RCP 78 AR – karta katalogowa
78-RCP78AR-KK-121002.pdf

RCP78AR Czytnik dedykowany – instrukcja obsługi, informacja techniczna
78-rcp78ar-iot-181116.pdf

RCP78AR Wideo instrukcja montażu czytnika
78-wideo-instrukcja-montazu-czytnika-78r.wmv

Instrukcja instalacji sterowników adaptera RS232<->USB
58-instrukcja-instalacji-adaptera-rs232-090819.pdf

Instukcja obsługi systemu RCPX8
58-rcpx8system-io-070203.pdf

Instrukcja wstępnego uruchamiania systemu RCPX8
RCPX8-instrukcja-wstepnego-uruchamiania-111121.pdf

biuro@lepson.pl

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55

rcp@lepson.pl (pomoc techniczna)

Wspólna 9, 32-300, Olkusz
NIP: 6372182383